Chính Sách Bảo Mật Nhà Cái Nohu90

Chúng tôi là ai ?

Địa chỉ website là : https://nohu90.zone/

Bình Luận

Khi quý khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị tại biểu mẫu bình luận và cả địa chỉ IP của quý khách, đồng thời cả chuỗi user agent của quý khách dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ Email của quý khách hay còn được là Hash có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem quý khách có đang sử dụng nó hay là không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có địa chỉ tại đây. Sau khi chấp nhận bình luận của quý khách, ảnh tiểu sử của quý khách sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của quý khách.

Media

Nếu quý khách muốn tải hình ảnh lên trang web, quý khách nên tránh tải lên những hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng EXIF GPS đi kèm. Quý khách truy cập vào trang web đồng thời có thể tải xuống và giải nén bất kì dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu quý khách viết bình luận trong website, quý khách có thể cung cấp cần nhập tên và địa chỉ website, email trong cookie. Những thông tin này sẽ giúp quý khách không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết những bình luận khác. Cookie này sẽ được hệ thống lưu trữ trong vòng một năm.

Nếu như quý khách vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để có thẻ xác định nếu như trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm những thông tin cá nhân đồng thời sẽ được gỡ bỏ khi quý khách đóng trình duyệt.

Nếu như quý khác đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để có thể lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất sẽ được lưu trong vòng hai ngày, đồng thời lựa chọn hiển thị gần nhất sẽ được lưu trong một năm. Nếu quý khách chọn ” Nhớ tôi ” thì thông tin đăng nhập sẽ được lưu trữ trong vòng hai tuần. Nếu như quý khách thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu như quý khách sửa hay công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này sẽ không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn thuần bao gồm ID của bài viết mà quý khách đã sửa. Sau một ngày nó sẽ tự động hết hạn.

Nội dung nhúng từ những trang website khác

Những bài viết trên trang web nay có thể bao gồm nội dung được nhúng, chẳng hạn như : bài viết, hình ảnh, video…. Nội dung được nhúng từ những trang web khác sẽ hoạt động theo cùng một cách chính xác như quý khách đã truy cập tại một trang web khác.

Các website này có thể thu thập dữ liệu về quý khách, nhúng các trình theo dõi hay sử dụng cookie của bên thứ ba đồng thời giám sát mức độ tương tác của quý khách với nội dung được nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của quý khách với nội dung được nhúng nếu như quý khách đã có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu của quý khách sẽ tồn tại trong bao lâu

Nếu như quý khách để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của no sẽ được ghi lại vô thời hạn. Điều này là giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra cũng như chấp nhận bất kỳ một bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với quý khách đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi trong hồ sơ người dùng. Tất cả quý khách có thể xem, xóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, quản trị viên cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền nào của quý khách với dữ liệu của bản thân

Nếu như quý khách có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, quý khách có thể yêu cầu nhập tệp xuất dữ liệu mà chúng tôi đã lưu giữ về quý khách, bao gồm toàn bộ dữ liệu mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi. Quý khách cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã lưu giữ về quý khách. Điều này sẽ không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ chó những mục đích pháp lý, hành chính và bảo mật.

Các dữ liệu của quý khách được gửi đến đâu

Các bình luận của quý khách (không phải là hội viên) có thể được kiểm tra thông qua hệ thống dịch vụ tự động phát hiện spam.